VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

BOSTADSTJÄNSTER


Vi kan utföra alla ventilationstjänster för ditt hus för att ge dig bra inomhusmiljö som

1-Att utveckla ett redan befintligt system, med start med lämpliga mönster för huset beroende på storleken och antalet personer som bor i huset och därmed bestämmer lämplig typ av aggregat  för att ge dig en känsla av tillfredsställelse med luftkvaliteten i huset, med hänsyn till den förbrukade energin.

2-Underhåll, rengöring och sanering av det befintliga systemet och uppgradering av dess effektivitet.

3- Radon mättning och Radon sanering.

4- Mögelsanering.

5- Luktsanering.

6- OVK besiktning.

7- ventilationsinjustering.

FÖRETAGSTJÄNSTER

Ventilation och luftbehandling

Bra och hälsosamt inomhusklimat, oavsett fastighetstyp


Erbjuder vi en mängd anpassningsbara speciallösningar för till exempel industrier, vårdmiljöer och produktionsmiljöer. Oavsett hur din verksamhet ser ut, kan vi leverera bra inomhusluft. Hälsosamt både för dem som vistas i fastigheten, och för själva byggnaden.

.

  • Ventilationssystem, tekniska lösningar och OVK

    Tekniken omfattar allt från ventilationssystem, luftkonditionering och kanaler till kvalificerade lösningar för renrum och industriventilation.  Vårt erbjudande omfattar till exempel kylaggregat, värmepumpar, värmeväxlare, värmeåtervinningssystem och OVK.


  • Energieffektiva och klimatsmarta lösningar,Våra ventilationslösningar ger din fastighet ett bra inom- husklimat under hela livscykeln, från design och konstruktion till service- och underhåll. Våra experter har stor erfarenhet av energieffektiva och klimatsmarta lösningar som minskar din energianvändning och hjälper dig nå dina klimatmål. 

VENTILATIONSINSTALLATIONER

Vi bygger smarta ventilationssystem till våra kunder, eftersom människors hälsa är mycket viktigt, särskilt under koronavirustid.


Bra ventilationssystem i huset hjälper till att bli av med föroreningar och mikrober och bidra till att skapa ren luft

VÅR PROCESS

Ring oss
  Vi kommer och kolla

Offert

     Nöjd kund

BEHÖVER DU HJÄLP MED VENTILATION-UNDERHÅLL?